Økt trygghet for bedriften

Med både Tryg og Nokas i ryggen får din bedrift en koordinert og omfattende løsning for forebygging og erstatning. Det betyr færre skader og større trygghet for virksomheten.

Sikring + Forsikring

  • dekker bedriftens samlede behov for skadeforebygging og erstatning ved skade, uansett om behovene er enkle eller komplekse.
  • avdekker bedriftens faktiske risikobilde. Det gir riktig respons og riktige vilkår.
  • sikrer riktig koordinert instruks: Nokas koordinerer og hjelper ved skade.