Visste du at 20 % av alle bedrifter opplever en skade i løpet av en 5-årsperiode?

Alarm sikrer bedriften mot uønskede hendelser, som brann-, vann- og tyveriskader.

Nokas tilbyr et bredt spekter av sikkerhetstjenester kan supplere bedriftens alarm – som kameraovervåkning, adgangs-kontroll eller vektertjenester. Nokas anbefaler tiltak som ivaretar bedriften på en helhetlig måte.

Alarm fra Nokas gir ytterligere fordeler ved skade:

  • Skjer det noe, koordinerer Nokas direkte med Tryg. Du sparer tid, og kan fortsette driften.
  • Egenandelen halveres (inntil kr 15.000).
  • Ingen karenstid ved avbrudd.

 

Kontakt oss